Telefoonnummer

Privacybeleid van Lovera Care for You,

Slaghekstraat 34A
3074 LM
Rotterdam-Zuid
Februari 2021
Lovera care for you hanteert het volgende privacybeleid met betrekking tot het gebruik van zijn
website www.loveracareforyou.com

Algemeen

Lovera care for you gebruikt nooit gegevens over bezoekers van haar websites om aanbiedingen
van producten of diensten toe te sturen (direct marketing, e-mail spam e.d.). en stelt gegevens over
bezoekers van haar websites van Lovera care for you niet aan derden ter beschikking.

Virussen en veiligheid

Deze website wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-)virussen.

Door Lovera care for you verzonden e-mail

Door Lover care for you verzonden informatie per e-mail is uitsluitend bestemd voor de
geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan.

Auteursrecht

Alle (auteurs-)rechten op de inhoud van deze website, te weten alle teksten, afbeeldingen, software,
of informatie in andere vorm, komen toe aan Lovera care for you op deze website, ongeacht de
verschijningsvorm, zoals teksten, afbeeldingen, of software, E,e,a, mag niet worden gewijzigd,
gereproduceerd, getransporteerd, of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming
van Lovera care for you.

De website van Lovera care for you

Lovera care for you stelt het op prijs dat u geïnteresseerd bent in onze website. Hoewel de
informatie op deze website permanent zo nauwkeurig en actueel mogelijk wordt weergegeven, zijn
wijzigingen, of andere informatie op deze site ten allen tijde voorbehouden. Aan de inhoud van de
website kunnen daarom op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Wijzigingen

Lovera care for you behoudt zich het recht voor haar privacybeleid aan te passen. Lovera care for you adviseert u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.